Izobraževanje za pedagoške in
druge strokovne delavce:


Zgodnje odkrivanje in preprečevanje travm pri otrocih


Spregledani otroci, kako jih prepoznati?

Šolsko leto 2021/22

strokovni1

Statistika kaže, da je spolno zlorabljen vsak peti otrok, kar pomeni, da lahko v povprečnem slovenskem razredu pričakujemo 3 do 5 žrtev.


Otrok, ki so preživeli še druge oblike travmatičnih izkušenj kot sta fizična zloraba in izguba bližnjega, pa je še veliko več.


Ravno zato je pomembno, da smo kot strokovnjaki opremljeni s potrebnim znanjem o tem, kako travma vpliva na otroka, kaj v tovrstnih situacijah potrebuje ter kako lahko in moramo ukrepati.

Skozi izobraževanje boste:

IMG_20180607_190640-e1591689949356_1
Spoznali kaj vse je travma za otroka oz. mladostnika in kakšna je njena biopsihološka osnova.
Bolje razumeli kako vse travma vpliva na posameznika in zakaj pride do nekaterih neželenih vedenj.
Spoznali kakšen vpliv ima travma glede na starostno obdobje v katerem se zgodi.
Osvojili znanje za nudenje prve psihološke pomoči otrokom, ki so preživeli travmatične izkušnje.

Kaj boste pedagoški delavci s tem pridobili:

art-blur-close-up-6334
Novo razumevanje otrokovega/mladostnikovega vedenja.
Znanje za kompetentno prepoznavanje otrok, ki so preživeli travmo in nudenje ustrezne pomoči.
Spretnosti za izvedbo pogovora z otrokom, ki je preživel zlorabo ter učinkovito ukrepanje.
Praktične vaje in rešitve, ki jih boste lahko takoj vnesli v prakso.
Delovne liste in drug material za delo z otroki, ki so preživeli travmatične izkušnje.

Kako poteka izobraževanje?

Izobraževanje bo potekalo v živo (v kolikor bodo okoliščine dopuščale),
v nasprotnem primeru pa preko ZOOM-a in sicer:
• 13. in 14. januarja 2022
• možnost ponovitve v maju 2022

Swipe up