Si učitelj, ki zmore drugače? Pridruži se nam >>

Pravila in pogoji SMS donacij

 • Lunina vila izvaja storitev SMS v sodelovanju z družbo A1, telekomunikacijske storitve, d. d., Šmartinska c. 134b, Ljubljana.
 • Namen Storitve SMS je zbiranje sredstev za brezplačno psihoterapevtsko pomoč otrokom, ki so preživeli zlorabo.
 • Družba A1 d. d. bo vsa zbrana sredstva iz naslova plačljivih dohodnih sporočil SMS (v okviru Storitve SMS), t.j. donacije v višini 5 EUR, v skladu s Pogodbo v celoti nakazala na TRR Lunine vile, kot donacije A1 naročnikov in uporabnikov A1 predplačilnega sistema.
 • Pri Storitvi SMS lahko sodelujejo vsi A1 naročniki in uporabniki A1 predplačilnega sistema (v nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih SMS sporočil. Za prenos SMS sporočil veljajo Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev družbe A1 d. d.
 • Uporabniki A1 predplačilnega sistema lahko storitev uporabljajo, dokler je stanje na računu pozitivno in dovolj visoko. Priporočamo, da pred začetkom uporabe storitve preverite, če je stanje na računu dovolj visoko.
 • Uporabnik sodeluje pri Storitvi SMS tako, da pošlje SMS sporočilo s ključno besedo PRSIPEVAM5 na 1919 (odhodno SMS sporočilo).
 • Uporabnik dobi na svoj mobilni telefon SMS sporočilo z zahvalo o donaciji Lunini vili (dohodno SMS sporočilo).

 • Lunina vila so. p. je organizator akcije SMS Donacija.
 • Delovanje storitve SMS donacija Lunina vila omogoča v sodelovanju z družbo Telemach.
 • Namen storitve SMS Donacija je vsem zainteresiranim donatorjem, ki so predplačniški uporabniki/naročniki storitev mobilne telefonije Telemacha (v nadaljevanju: uporabniki), z vključeno možnostjo pošiljanja/prejemanja SMS sporočil, omogočiti preprost in zanesljiv način zbiranja sredstev za dobrodelen namen. Organizator (Lunina vila) je odgovoren za pravilno izvedbo Akcije.
 • Uporabnik donira sredstva tako, da pošlje SMS sporočilo s ključno besedo PRISPEVAM5 na številko 1919 (odhodno SMS sporočilo), ki se uporabniku zaračuna po vsakokrat veljavnem ceniku Telemacha. V primeru, da je poslano SMS sporočilo v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena ustrezno prejeto na strani Telemacha, uporabnik na svojo mobilno telefonsko številko prejme povratno SMS sporočilo z zahvalo o donaciji (dohodno SMS sporočilo), ki se uporabniku zaračuna po ceni določeni v pogodbi. Donacija se naročniku obračuna na mesečnem računu, predplačniškemu uporabniku pa se odšteje od dobroimetja na predplačniškem računu. V primeru, da stanje predplačniškega dobroimetja ne zadošča za donacijo, donacija ni mogoča. Na mesečnem računu naročnikov bodo prikazani podatki o: prejetih (dohodnih) SMS sporočilih ločeno, pod posebno postavko SMS donacija.
 • Telemach bo organizatorju humanitarne akcije nakazal naslednja zbrana sredstva: zbrana sredstva od poslanih SMS sporočil na številko “1919”, ki jih Telemach obračuna po vsakokrat veljavnem ceniku, po odbitju DDV v skladu z zakonom, ki ureja področje davka na dodano vrednost; zbrana sredstva plačil dohodnih sporočil, ki jih Telemach pošlje pošiljateljem v skladu z 2. točko Pogojev uporabe.
 • Cene sporočil v sklopu storitve SMS Donacija: Odhodna SMS sporočila se zaračunajo skladno z vsakokratnim veljavnim cenikom Telemacha, objavljenim na www.telemach.si Dohodna SMS sporočila se zaračunajo po ceni 5 EUR.
 • Telemachovi naročniki prejmejo potrdilo o donaciji na računu za elektronske komunikacijske storitve (pod postavko SMS donacija).
 • Stroški organizacije in promocije Akcije v celoti krije Lunina vila.
 • Storitev SMS donacija v okviru take Akcije promovira Lunina vila po predhodni uskladitvi s Telemachom.
 • Telemach se v celoti odpoveduje prihodkom iz naslova odhodnih/ dohodnih SMS sporočil v okviru te Akcije.

Pošlji SMS s ključno besedo PRISPEVAM5 na 1919!

Ostala pravila in pogoje SMS donacije za uporabnike Telekoma Slovenije tukaj!

Swipe up